Bas Retail kan u accuraat en betrouwbaar adviseren ten aanzien van de mogelijkheden (en risico's) met betrekking tot een huurherziening. Lopende huurovereenkomsten worden snel en adequaat beoordeeld of deze voor huurherziening in aanmerking komen op basis van:

  • een uitgebreide database met huurgegevens;
  • een uitstekend relatienetwerk met betrekking tot het vergaren van de juiste gegevens en
  • een deskundig rekenmodel.

Bas Retail geeft ook onafhankelijk advies over de nader vast te stellen huurprijs. Wij stellen een deskundigenrapportage voor u op met:

  • een uitgebreide omschrijving van het verhuurde/gehuurde pand en
  • een analyse van vergelijkbare objecten.

Zo krijgt u een duidelijk beeld met betrekking tot de herzieningshuurprijs

Uiteraard voldoet de rapportage aan het gestelde in art. 7:303 BW.