Bij de diverse advieswerkzaamheden van Bas Retail komen bijvoorbeeld onderwerpen aan de orde op het gebied van:

  • gedwongen sluiting of relocatie als gevolg van een herontwikkeling van uw winkelpand of uw winkelcentrum;
  • locatiebeleid;
  • het opstellen van een “wittevlekkenplan”;
  • huurverlengingen;
  • aanpassen van lopende huurovereenkomsten;
  • marktanalyses;
  • research van solitaire winkelpanden of winkelcentra en
  • regulier portefeuille overleg.